Ud i naturen - tilbage i historien

Stigsnæs Kystbatteri Skælskør er ved at blive genetableret næsten som det så ud, da det var fuldt bemandet og i brug fra 1808-14 under Englandskrigen.
Det betyder, at kanterne bliver befriet for krat og tjørn, så voldene træder tydeligt frem igen. Der bliver bygget to træhuse i den tids stil,  et mandskabsrum, samt et lille krudthus. De to huse bliver bygget på de originale steder i følge plantegningen fra den tid.
De tre kanoner, der ligger rustne på redouten bliver taget væk for at blive renset og gjort skydeklare.
Når de kommer tilbage, skal de stå på lavetter, der er fremstillet af egetræ, som er fældet i Borrebys skove og males i de rigtige farver.

Mens renoveringsarbejdet er i gang, bliver det fulgt af en 8. klasse fra Lille Egede Friskole.
Eleverne skal hjælpe med at fremstille undervisningsmaterialer til kommende skoleklasser.
Områdets geografiske placering nær skov og strand gør, at her er muligheder for praktisk undervisning i alle fag.

Samtidig bliver der fremstillet formidling på både digitale og analoge platforme. Det vil sige, denne hjemmeside og forhåbentlig en app, der digitalt kan formidle historien for området, samt tavler der på flere sprog kan hjælpe områdets gæster "Ud i naturen - Tilbage i historien".

Der er begrænsninger for, hvad vi må gøre på området, der selvfølgelig er fredet. Derfor er der også meget "håndarbejde", som maskiner ville kunne gøre hurtigere, men som ville kunne skade området.

Vi forventer at være klar med genindvielse i sommeren 2019. 
Men området er selvfølgelig tilgængeligt efter de almindelige regler for færdsel i private skove.
Nu er får og lam kommet ud på græs, så de kan holde området trimmet. Luk derfor lågen efter dig, og lad være med at jage de små lam.

Stigsnæs Kystbatteri nær Skælskør er opført i 1808 som et forsvar mod England. Siden er under opbygning.
Kontakt info@stigsnæskystbatteri.dk