Arbejdsgruppen består af en samling "nørder", der er eksperter på hver sit felt.
Tryk på de understregede navne for at læse mere om hver enkelt.
Det er planen, at alle får deres egen artikel.
Kontakt arbejdsgruppen på mail: info@stigsnæskystbatteri.dk eller tlf. 40 50 15 67

Projektleder Steen Olsen  tilladelser, dagsordener, kontakt til alle styrelser og kommunen,   generel kontakt.
Torben Christiansen, kasserer og fundraiser for projektet. kasserer@kystbatteriet.dk
Tidligere tømrermester Carl-Emil Frederiksen   står for de to huse og lavetterne.
Tømrer Jan Sørensen  har stor erfaring med at bygge lavetter og raperter til kanoner.
Kanonstøber og maskinfabrikant Gorm Rasmussen   står for kanoner og historisk korrekthed.
Jørgen Kok, pensioneret lærer og tidl. formand for Skælskør Bymuseum finder historien om Skælskør Kystbatteri.
Joachim Castenschiold, historisk interesseret godsejer, der ejer området.
Arne Hansen, tidligere formand for kystartilleristerne i Skælskør.
Anker Pedersen, skytte og skovmand med praktiske løsninger på stedet.
Arvid Gaardbo, tidligere kystatillerist.
Lars Wolthers, kasserer i Skælskør Turisme.
Henrik Falch, journalist, webmaster, medhjælp med arbejdshandsker, fotograf og medudvikler af undervisningsmateriale, kontakt.person generelt