- Tak til Holsteinborg Fonde for et rart tilskud

 - Nu tror vi på det, sådan sagde projektleder Steen Olsen, da han hørte nyheden om, at en check på 25.000 kroner fra Holsteinborg Sparekasses Fond var på vej til hans seneste projekt.

Det går i al sin enkelhed ud på, at Stigsnæs Kystbatteri skal reetableres næsten til den oprindelige form fra begyndelsen af 1800-tallet.

Lige nu er det en lettere uplejet naturgrund, hvor man kan ane voldene med de tre små kanoner på den høje firkant på grunden.

Men det vil arbejdsgruppen nu ændre på. Arbejdsgruppen består af en fast kerne på 11 mand, der hver er eksperter indenfor deres felt, fx en våbenekspert, en tømrer, kystatellerister med flere.

- Formålet er at skabe en attraktion, som ikke kun turister og hundeluftere kan have glæde af, men også at skabe et sted, hvor egnens skoler kan komme ud og opleve historien på deres egen krop, forklarer projektleder Steen Olsen.

Han har hele sit liv boet i Eggeslevmagle, hvor han har været drivkraften bag mange af byens projekter, blandt andet legepladser, stier og en bog om landsbylivet i 1900-tallet. Han har denne gang bevæget sig lidt uden for sit vante område.

- Jeg har altid værdsat og fundet stor værdi i at skabe sammen med andre og når det yderlig kan ske sammen med andre, der også gerne vil sin egn det godt, så er det vind vind, siger han.

Helt ukendt med resten af egnen er han ikke, for han har haft formandsposter i det tidligere Skælskør Byråd og er fortsat aktiv politiker i det Slagelse Byråd valgt for Socialdemokraterne.

Arbejdet med batteriet på Stigsnæs foregår uden for det politiske regi, men i god kontakt med kommunen og øvrige myndigheder.

Det er dog ikke altid lige til at renovere og genskabe fortidens minder. Der er mange instanser og styrelser, der skal spørges om lov, og der skal skaffes mange penge, fordi projektet skal genskabe kystbatteriet, så det bliver så historisk korrekt som muligt. Det er et arbejde, der kan tage pippet fra mange, men ikke Steen Olsen, der tror på, at det nok skal blive til noget.

- Hvis ikke så ville jeg aldrig været gået ind i projektet, men når vi har fredningsnævnet, kultur og slotsstyrelse mfl henover, og vi skal finde 500.000 kr til at starte op, så er tålmodighed og flid en dyd, forklarer projektlederen.

Der er også tilsagn om støtte fra Landudvikling Slagelse til projektet, men der mangler stadig en del penge, som arbejdsgruppen søger at finde hos diverse fonde og sponsorer.

Der er ikke skrevet indbydelser ud til indvielsen, da der ikke er sat en dato på endnu.

- Men jeg forventer, at med alle gode kræfters indsats, at de fysiske anlæg vil være færdige sidst i 2018, så vi kan rigtig åbne for gæster fra 2019 herunder klassebeskrivelsen og turister, siger projektleder for genrejsningen af Stigsnæs Kystbatteri Skælskør, Steen Olsen.