Onsdag den 14. marts 2018 blev det 150 gamle egetræ fra Borrebys skove hentet.
Det er lige i øjeblikket på tømrerværkstedet på flådestationen i Korsør.
Her skal Carl-Emil Frederiksen og Jan T. Sørensen forarbejde det til tre kanonrapperter efter originale tegninger.