Du står i Ørnehoved Skov, der ejes af Borreby Herreborg.

Vandet er Agersø Sund med udsigt til Agersø, Egholm, Sprogø og op langs kysten til Korsør og Storebæltsbroen.

 Baggrund

Englandskrigen er ikke kun slaget på rheden, Københavns bombardement og flådens ran. Det er også seks års besættelse af de indre danske farvande af engelske orlogsskibe.

Østersøen var også dengang et mekka for handel og englændernes mægtige flåde sikrede både svenske, amerikanske og engelske skibes adgang til den lukretive handel med eksotiske krydderier fra østen og jern, træ og andre ting fra de baltiske havne.

Et amerikansk skib, der tog turen fra Boston i 1807 til Østen, Østersøen og hjem havde et overskud på 115.000 dollars. Det var mange penge - også dengang.

 

Vi var i begyndelsen venner med Napoleon, som var i krig mod englænderne. Han havde lejet spanske tropper, som han sendte op til os for at hjælpe.

Det forlyder, at der  har været op mod 1.500 spanske soldater på Agersø fordelt over de seks år, som krigen varede.

Alle soldater var indvarteret privat, så Stigsnæs Kystbatteri har ikke haft barakker eller andet til indkvartering. Husene har udelukkende været til ly mod vejret og til at gemme krudt, kugler og reskaber i.

I foråret 1808 beordrede Kong Frederik den 6. kystbefæstninger langs alle de indre danske kyster, som et forsvar mod den engelske flåde. Landgang for at tage land nok ikke en egentlig trussel, men forhindre det og forhindre, at de fjendtlige skibe fik proviant og frisk vand.

Kystbefæstningerne skulle også give postbådene mulighed for at komme sikkert over bælterne. Dertil kom, at de skulle beskytte de nybyggede kanonrobåde..

De mange store anlægsarbejder betød at bønder, karle og soldater kom på hårdt tvangsarbejde med skovle, trillebøre og hestevogne.

 Allerede i sommeren 1808 stod Stigsnæs Kystbatteri færdigt og i juli ankom de tre første 24 punds kanoner. Den sidste var forsinket, fordi vognen brød sammen i Roskilde.