Mindestenen Stigsnæs Batteri 1808-14 KAF

KAF står for Kystartillerist Foreningen

Det var den, der fra 1937 frem til 1972 stod for en årlig klipning, skufning og for at rive gangene inden pinse. Pinselørdag tog man ud til kanonerne med familien for at spise smørrebrød og drikke øl og brændevin.

Efterhånden som der ikke var tilgang til foreningen af tidligere kystartillerister i hæren, blev den nedlagt.

Det var den sidste formand, der sammen med to andre aldrende mænd, satte gang i det seneste renoveringsprojekt i 2016.

Stenen er flyttet frem, streget op og malet, så den i dag står tydeligt og på en fremtrædende plads. Den har været glemt under et træ i højt græs i mange mange år.