Oppe på redouten

I dag har vi tre 12 punds kanoner, som står her på reduouten.

De markante farver er det habsburgske kongehus farver, og ses også på kanonerne i Nyborg og Vestindien.

 Kanonerne kom hertil under den første renovering i 1936-37, hvor Magleby Sogneråd med lærer Ebbesen i spidsen fik ryddet krattet og skaffet tre små kanoner. Med god støtte fra hofjægermester Castenschiold - ikke Joachim, men hans farfar, fik de fremstillet små lavetter, der lige kunne bære de cirka 300 kilo tunge kanonrør.

Vores tre kanoner er støbt tilbage sidst i 1700-tallet og til at skyde med granater

Hvorfor de kom til at stå her i 1937 ved vi ikke, men tilbage i 1800-tallet har der ikke været en kanon heroppe. Det var udelukkende en udsigtspost og det sidste sted, man kunne trække sig tilbage og forsvare.