Sydbank overrækkelse Foto: Henrik Falch
Projektleder Steen Olsen og fundraiser Torben Christiansen modtog 50.000 kroner til arbejdet med kystbatteriet fra Sydbank Fonden.
Logokonkurrence Stigsnæs Kystbatteri Skælskør
- Vi mangler et godt logo, så man nemt kan se, hvad kystbatteriet er. Det ville have været smart at kunne vise det foran de 375 aktionærer i Sydbank forleden, siger informationsfrivillig Henrik Falch fra arbejdsgruppen.
- Vi skal bruge det til vores brevpapir, hjemmeside og forhåbentligt også til souvenirs, som for eksempel krus eller andet kunst fra vores lokale kunstnere her i Skælskør, uddyber han.
Derfor udskriver arbejdsgruppen en konkurrence for at se, om der er kreative hjerner, der kan hjælpe med opgaven.
For at hjælpe med at vælge mellem forslagene, har gruppen allieret sig med keramiker Lene Hansen og grafiker Finn Molsted. Desuden er projektleder Steen Olsen og Henrik Falch med i den lille logokonkurrencekommité.
Logoet kan tage udgangspunkt i tegningen over batteriet eller måske en kanon - eller noget helt andet, der signalere Stigsnæs Kystbatteri Skælskør.
- Hvis man har lyst at være med i konkurrencen, er der inspiration at hente på hjemmesiden, www.stigsnæskystbatteri.dk. Vi forbeholder os ret til at vælge frit mellem forslagene, eller helt forkaste dem alle, hvis der ikke er et, som vi mener, vi kan bruge, siger Henrik Falch
Kystbatteriet var bemandet under krigen mod England i begyndelsen af 1800-tallet. En arbejdsgruppe under Skælskør Turistforening er nu i fuld gang med at genrejse batteriet, så turister og vi andre kan blive klogere på, hvad der er foregået på Stigsnæs og ude på vandet i den periode.

Konkurrenceregler
Logoet skal være nemt forståeligt og være symbol for Stigsnæs Kystbatteri Skælskør.
Logoet skal kunne bruges i alle kunst- og håndværksformer.
Logoet skal også kunne bruges som ikon til en app. Hvilket vil sige, at det skal være tydeligt selv i 2*2 cm.
Alle rettigheder til logo og logo-forslag, der indsendes til konkurrencen, tilhører Stigsnæs Kystbatteri og den tilknyttede forening/projektgruppe.
Dommerkomiteen kan frit vælge eller fravælge mellem alle forslag.
Udvælgelsen foretages anonymt, så skriv ikke dit navn på den side, hvor du afleverer logoet, men på et medfølgende bilag eller i en mail.
Logoforslag kan afleveres til Skælskør Bykontor eller sendes til info@kystbatteriet.dk
Resultatet offentliggøres på facebook, hjemmeside med mere, kort tid efter, at udvælgelsen har fundet sted.
Afleverer du digitalt, skal filformatet være i pdf, jpg, tiff eller et andet format, som Photoshop kan læse.
Dit forslag skal være modtaget enten per mail eller papir senest den 23. april 2018.
Præmien til vinderen er keramikkrus skabt af Lene Hansen med det nye logo på.